Kontakt

KAJAK CANOE KLUB Šamorín

Adresa klubu: Veterná 18, 931 01 Šamorín
IČO: 31823661
DIČ: 2021165399
Bank. spojenie:
IBAN: SK0809000000000021878306

Poštová adresa: Ing. Imrich Tóth, Priemyselná 3, 931 01 Šamorín
Predseda: Ing. Imrich Tóth

E-mail: kcksamorin@gmail.com
Tel.číslo: +421 905 617 668

GPS Lodenica

48.013819702, 17.309806377


GPS Bazén (T18)

48.024401477, 17.307756214